Vítejte na stránkách Oddělení genetiky a molekulární biologie

Oddělení genetiky a molekulární biologie (OGMB) navazuje na odkaz zakladatele genetiky Gregora Mendela, který základní principy genetiky postuloval právě zde v Brně.

OGMB tvoří šest laboratoří, které svým výzkumem zasahují do různých oblastí genetiky a molekulární biologie. Zajišťujeme výuku v bakalářském (Obory Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Molekulární biologie a genetika, směr Antropogenetika, směr Molekulární biologie a genetika), magisterském (obor Molekulární biologie a genetika, směr Antropogenetika, směr Molekulární biologie a genetika) a doktorském (obory Obecná a molekulární genetika, Molekulární a buněčná biologie) stupni studia.

Vedle uvedených výukových aktivit se snažíme také o další vzdělávání pedagogů na středních školách prostřednictvím pravidelného Kurzu pro středoškolské pedagogy “Nové poznatky z genetiky, molekulární biologie a dalších biologických oborů“. 

Středním školám také nabízíme popularizační přednášky z genetiky, nabídku najdete pod tímto odkazem.

Poštovní adresa:
Oddělení genetiky a molekulární biologie
Přírodovědecká Fakulta MU
Kotlářská 2
611 37 Brno

_____________________________________________________________________

Seznamte se s webem plným interaktivních animací a textů o nobelovských

experimentech a objevech v genetice a molekulární biologii

www.sci.muni.cz/UEB/DNA

Studentská soutěž diplomových prací