Informace pro studenty

Kontaktní osoba pro studenty

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Kontakt:

lizal@sci.muni.cz, 549 49 5591

Kontaktní osoba pro agendu bakalářských prací

doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.

Kontakt:

repkova@sci.muni.cz, 549 49 6895

Kontaktní osoba pro agendu diplomových prací

doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

Kontakt:

vladkar@sci.muni.cz, 549 49 6827

___________________________________________________________________

Výukový a informační portál ÚEB

Veškeré informace o předmětech vyučovaných na UEB

 

Studentská soutěž diplomových prací