Informace pro uchazeče

Potřebné webové odkazy pro rok 2016 na jdenom místě zde

 

Informace pro uchazeče mající zájem o poprvé otevíraný obor navazujícího studia Lékařská genetika a molekulární diagnostika:

Podmínkou pro přijetí ke studiu (dle § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) je schopnost výkonu zdravotnické profese získaná studiem v bakalářském programu, u kterého Ministerstvo zdravotnictví vydalo souhlasné stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat zdravotnické povolání (uvedeno na diplomu, dodatku k diplomu).
Potvrzení z vysoké školy o studiu bakalářského oboru, který získal souhlasné stanovisko k oprávnění vykonávat zdravotnické povolání zašlete na studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno současně s podáním e- přihlášky nejpozději však do 30. 4. 2015. Pokud potvrzení nedoložíte do uvedeného termínu, nebude vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení.

Předměty přijímací zkoušky jsou Obecná genetika, molekulární biologie a Lékařská biologie  - okruhy témat najdete zde

Studentská soutěž diplomových prací