Kontakt

Referentka oddělení

Lenka Buňatická

Kontakt:

lenkad@sci.muni.cz, 549 49 4188

Info MU

____________________________________________

_

Vedoucí oddělení

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Kontakt:

doskar@sci.muni.cz, 549 49 3557

Info MU

____________________________________________

Kontakt pro studenty, správce webových stránek

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Kontakt:

lizal@sci.muni.cz, 549 49 5591

Info MU

Studentská soutěž diplomových prací