Kurz pro učitele

Kurz genetiky a molekulární biologie
pro učitele středních škol
Kurz je akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 12.3.2018, č.j. MSMT -7116/2018-1-344.
Platnost akreditace do 4.6.2021.
________________________________________________________________

Kontakt na organizátory:
Jaroslava Urbánková, e-mail: kursgen@sci.muni.cz, tel.: 549 49 7977
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., e-mail: lizal@sci.muni.cz

 ________________________________________________________________
Starší ročníky Kurzu genetiky a molekulární biologie
 (prezentace uvnitř)
 ________________________________________________________________


Případné dotazy zodpovíme na emailu: kursgen@sci.muni.cz
Studentská soutěž diplomových prací