Popularizační přednášky pro střední školy

Středním školám nabízíme přednášky z genetiky, které studentům představí možnosti genetiky z jiného pohledu. V případě zájmu kontaktujte přednášející pro bližší domluvu.

____________________________________________________________________________

Poruchy chromozomů jako příčina geneticky podmíněných onemocnění u člověka

Přednáška shrnuje historii lidské cytogenetiky, pojednává o metodách vyšetření lidských chromozomů v rámci prenatální i postnatální diagnostiky a demonstruje nejčastější početní i strukturní poruchy chromozomů ve vztahu k některým genetickým chorobám u člověka.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Kontakt: doc. RNDr. Petr Kuglik, CSc., kugl@sci.muni.cz, tel. 603813241

__________________________________________________

Překvapivě nové možnosti identifikace člověka pomocí DNA.

Přednáška se v úvodní části zaměří na krátké představení v současnosti používané metody identifikace člověka pomocí DNA na základě nekódujících sekvencí. Další část přednášky pak bude věnována novým přístupům (identifikace pomocí chromozomu Y, stanovení barvy očí, vlasů a kůže). Dále budou zmíněny i experimentálně zkoumané charakteristiky jako určení podoby (morfologie obličeje – “DNA identikit”), věku nebo výšky nositele zkoumané DNA. Popis metod a přístupů bude zaměřen především na využití při identifikaci pachatele v kriminalistice.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Kontakt: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., lizal@sci.muni.cz

__________________________________________________

Příklady využití genetické rozmanitosti člověka při studiu historických osobností.

Přednáška představí, jak velkým pomocníkem byla analýza DNA například při identifikaci kosterních pozůstatků poslední ruské carské dynastie Romanovců, Mikoláše Koperníka nebo krále Richarda III. Dále popíše výsledky získané při analýze vousů a vlasů Napoleona Bonaparte nebo při ověřování, že zaschlá krev v kapesníku je krví posledního francouzského krále Ludvíka XVI. a další příklady.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Kontakt: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., lizal@sci.muni.cz

__________________________________________________

Genetika příjmení aneb lze předpovědět příjmení na základě DNA?

Přednáška popíše spojitost mezi přenosem chromozomu Y u mužů a přenosem příjmení do dalších generací. Spolehlivost a nástrahy související s přenosem příjmení z genetického hlediska budou doloženy na výsledcích konkrétních výzkumných studií. Na základě těchto výsledků pak budeme hledat odpověď na otázku, zda by bylo možné zvolit opačný přístup, tedy zda by bylo možné jen na základě analýzy DNA stanovit příjmení jejího nositele. 

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Kontakt: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., lizal@sci.muni.cz

__________________________________________________

Jsme podle DNA příbuzní s neandrtálci a křížili jsme se s nimi? 

V přednášce budou popsány výsledky analýzy neandrtálské DNA ve vztahu k otázce příbuznosti moderního člověka s neandrtálským člověkem (Homo neanderthalensis), poodhalí tajemství možných sexuálních kontaktů a nakonec přiblíží nejpravděpodobnější příčiny zániku neandrtálců.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Kontakt: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., lizal@sci.muni.cz

__________________________________________________

Proč máme v Evropě modré oči?

Přednáška je věnována popisu genetické determinace zbarvení očí a zaměřuje se především na představení hypotéz vysvětlujících, jak a proč se modré zbarvení očí rozšířilo v evropské populaci.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Kontakt: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., lizal@sci.muni.cz

__________________________________________________

 Jaký je původ psa

Přednáška popíše, jak převratným způsobem přispěla analýza DNA psů v řešení otázky kdy, kde a jak začala domestikace psa.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Kontakt: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., lizal@sci.muni.cz

__________________________________________________

 

Studentská soutěž diplomových prací