Program obhajob DP

 

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Harmonogram najdete zde

 

LÉKAŘSKÁ GENETIKA A MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

Harmonogram najdete zde

Studentská soutěž diplomových prací