Program obhajob DP

 

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Harmonogram najdete zde

 

LÉKAŘSKÁ GENETIKA A MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

Harmonogram najdete zde

XXI. ročník Kurzu genetiky a molekulární biologie pro učitele středních škol 4.-5.9.2019. Přihlášky do 31.8.2019
Studentská soutěž diplomových prací