Přednášky a cvičení

Předměty dle oborů a směrů:

Předměty dle modulů

Předměty dle kódů (zaměstnanců OGMB, včetně externistů)

Bi0324 Diplomový seminář MBG/AG IV

P. Lízal (cvičící)

————————————————————————————————

Bi0952 Bioetika – seminář

R. Veselská (přednášející)

————————————————————————————————

Bi0953 Bioetika pro pokročilé

J. Kuře (přednášející), R. Veselská (přednášející)

————————————————————————————————

Bi1066 Úvod do studia MBG

P. Lízal (přednášející)

————————————————————————————————

Bi1700 Buněčná biologie

J. Šmarda (přednášející), R. Veselská (přednášející)

————————————————————————————————

Bi1700c Buněčná biologie – cvičení

M. Dušková (cvičící), J. Neradil (cvičící), J. Škoda (cvičící)

————————————————————————————————

Bi2401 Zaměření a zpracování bakalářské práce

P. Lízal (přednášející)

————————————————————————————————

Bi3060 Obecná genetika

P. Kuglík (přednášející), P. Lízal (přednášející)

————————————————————————————————

Bi3061 Praktikum z obecné genetiky

P. Lízal (cvičící), A. Mikulášová (cvičící), J. Řepková (cvičící)

————————————————————————————————

Bi4010 Základy molekulární biologie

J. Šmarda (přednášející)

————————————————————————————————

Bi4010c Základy molekulární biologie – cvičení

R. Pantůček (cvičící)

————————————————————————————————

Bi4020 Molekulární biologie

J. Doškař (přednášející)

————————————————————————————————

Bi4020c Základní metody molekulární biologie

R. Pantůček (cvičící)

————————————————————————————————

Bi4035 Praktikum z molekulární biologie

P. Beneš (cvičící), V. Růžičková (cvičící)

————————————————————————————————

Bi4340 Biologie člověka

E. Drozdová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi4340c Biologie člověka – cvičení

K. Boberová (cvičící), E. Drozdová (cvičící)

————————————————————————————————

Bi5000 Bioinformatika I – nukleové kyseliny

R. Pantůček (přednášející), E. Chovancová (pomocník)

————————————————————————————————

Bi5120 Antropologie

E. Drozdová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi5121c Anatomie člověka – cvičení

K. Boberová (cvičící)

————————————————————————————————

Bi5123 Základní antropologická metodika I

E. Drozdová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi5124 Antropogenetika v praxi

E. Drozdová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi5125 Antropologie pro archeology I – základy humánní osteologie

E. Drozdová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi5125c Antropologie pro archeology I – cvičení

K. Boberová (cvičící), E. Drozdová (cvičící)

————————————————————————————————

Bi5130 Základy práce s lidskou aDNA

K. Boberová (přednášející), E. Drozdová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi5311 Bakalářský seminář MBG/AG I

P. Lízal (cvičící)

————————————————————————————————

Bi6124 Laboratorní praxe v historické antropologii I

E. Drozdová (cvičící)

————————————————————————————————

Bi6126 Odběry vzorků v terénu pro analýzu aDNA

K. Boberová (cvičící)

————————————————————————————————

Bi6127 Antropologie pro archeology II – antropologické metody

E. Drozdová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi6127c Antropologie pro archeology II – cvičení

K. Boberová (cvičící)

————————————————————————————————

Bi6170 Genetika II

P. Kuglík (přednášející), J. Řepková (přednášející), R. Veselská (přednášející)

————————————————————————————————

Bi6270 Cytogenetika

P. Kuglík (přednášející)

————————————————————————————————

Bi6270c Cytogenetika – cvičení

V. Vallová (cvičící)

————————————————————————————————

Bi6290 Paleogenetika člověka

P. Lízal (přednášející)

————————————————————————————————

Bi6312 Bakalářský seminář MBG/AG II

P. Lízal (cvičící)

————————————————————————————————

Bi6400 Metody molekulární biologie

R. Pantůček (přednášející), J. Šmarda (přednášející)

————————————————————————————————

Bi6405 Metody molekulární biologie – cvičení

P. Beneš (cvičící), L. Knopfová (cvičící), J. Neradil (cvičící), J. Šmarda (cvičící)

————————————————————————————————

Bi7020, Bi7021, Bi7022, Bi7023 Odborná praxe v cytogenetické/molekulárně genetické laboratoři

P. Kuglík (cvičící), vedoucí diplomové práce (cvičící)

————————————————————————————————

Bi7090 Molekulární biologie eukaryot

J. Šmarda (přednášející), J. Šmardová (přednášející), R. Veselská (přednášející)

————————————————————————————————

Bi7120 Molekulární biologie prokaryot

J. Doškař (přednášející)

————————————————————————————————

Bi7140 Molekulární biologie virů

V. Růžičková (přednášející)

————————————————————————————————

Bi7240 Aplikovaná genetika a šlechtění rostlin

J. Řepková (přednášející)

————————————————————————————————

Bi7280 Molekulární cytogenetika v klinické praxi

P. Kuglík (cvičící), V. Vallová (cvičící)

————————————————————————————————

Bi7311 Praktikum z molekulární biologie prokaryot

R. Pantůček (cvičící), V. Růžičková (cvičící)

————————————————————————————————

Bi7312 Praktikum z molekulární biologie eukaryot

P. Beneš (cvičící), L. Knopfová (cvičící), J. Šmarda (cvičící)

————————————————————————————————

Bi7321 Diplomový seminář MBG/AG I

P. Lízal (cvičící)

————————————————————————————————

Bi7401 Zaměření a zpracování diplomové práce

P. Lízal (přednášející)

————————————————————————————————

Bi7820 Genetika populací

P. Lízal (přednášející)

————————————————————————————————

Bi7820c Praktikum z genetiky populací

P. Lízal (cvičící)

————————————————————————————————

Bi7891 Laboratorní seminář oddělení genetiky a mol. biologie

Učitelé OGMB

————————————————————————————————

Bi7941 Molekulární biologie – laboratorní cvičení (pro obor biochemie)

R. Pantůček (cvičící)

————————————————————————————————

Bi8090 Genové inženýrství

J. Doškař (přednášející)

————————————————————————————————

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie

J. Neradil (přednášející), R. Veselská (přednášející)

————————————————————————————————

Bi8145 Základy dentální antropologie

E. Drozdová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi8145c Základy dentální antropologie cvičení

E. Drozdová (cvičící)

————————————————————————————————

Bi8240 Genetika rostlin

J. Řepková (přednášející)

————————————————————————————————

Bi8241 Praktikum z genetiky rostlin

J. Řepková (cvičící)

————————————————————————————————

Bi8270 Biologická variabilita člověka

E. Drozdová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi8280 Genetika živočichů

P. Hořín (přednášející)

————————————————————————————————

Bi8312 Praktikum z molekulární biologie virů

V. Růžičková (cvičící)

————————————————————————————————

Bi8313 Praktikum z genového inženýrství

R. Pantůček (cvičící)

————————————————————————————————

Bi8322 Diplomový seminář MBG/AG II

P. Lízal (cvičící)

————————————————————————————————

Bi8350 Evoluční genomika

R. Hobza (přednášející), E. Kejnovský (přednášející)

————————————————————————————————

Bi8360 Molekulární diagnostika mikroorganismů

J. Doškař (přednášející), R. Pantůček (přednášející), V. Růžičková (přednášející)

————————————————————————————————

Bi8610c Evoluce člověka cvičení

E. Drozdová (cvičící)

————————————————————————————————

Bi8620 Evoluce člověka

E. Drozdová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi9260 Buněčná a molekulární neurobiologie

P. Beneš (přednášející)

————————————————————————————————

Bi9323 Diplomový seminář MBG/AG III

P. Lízal (cvičící)

————————————————————————————————

Bi9325 Molekulární genetika člověka

V. Vallová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi9350 Imunogenetika a imunogenomika

P. Hořín (přednášející)

————————————————————————————————

Bi9910 Molekulární biologie nádorů

J. Šmardová (přednášející)

————————————————————————————————

Bi9950 Úvod do bioetiky

J. Kuře (přednášející), R. Veselská (přednášející),

————————————————————————————————

BD122 Odborná angličtina pro molekulární biologii a genetiku

J. Damborský (přednášející), J. Šmarda (přednášející)

————————————————————————————————

Bi0100 Doktorský seminář ÚEB I

J. Šmarda (přednášející)

————————————————————————————————

Bi0101 Doktorský seminář ÚEB II

J. Šmarda (přednášející)

Studentská soutěž diplomových prací