Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
obor Logika Mgr.Program:
1101 TMatematika (Navazující magisterský) Obory