Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
obor Chemoinformatika a bioinformatika.



Program:
1406 TStudijní program Biochemie (Navazující magisterský) Obory