Úvod

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity realizuje od května 2009 tříletý projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky (prostřednictvím MŠMT) s názvem: „Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“. Projekt, který se týká bakalářských a magisterských oborů, zahrnuje modernizaci a zkvalitnění výuky základních chemických kurzů a laboratorních cvičení, zapojení partnerů z komerční i akademické sféry při vzniku nových, převážně prakticky orientovaných kurzů a zefektivnění propagace studia chemie na PřF MU mezi středoškoláky. Cílem projektu je aby se studentům dostalo kvalitního odborného vzdělání a zároveň aby studium bylo dobrou profesní přípravou.

Partneři projektu

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.


Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.


Fosfa, a.s.
Fosfa, a.s.


Teva Czech Industries s.r.o.
Teva Czech Industries s.r.o.


PLIVA – Lachema
PLIVA – Lachema


Provisco CS
Provisco CS


Synthon, s.r.o.
Synthon, s.r.o.