Akademický senát

Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS PřF MU pro funkční období 2017–2020 ve volebním obvodu Vědy o Zemi

Souhrnné údaje o volbách převzaté z IS MU:

Celkový možný počet hlasujících: 46

Počet osob, které hlasovaly: 32

Procento účasti: 69,57 %

Zvolený kandidát:

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. – 25 hlasů

Náhradník:

Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. – 21 hlasů

 

Zápis o průběhu a výsledku doplňovacích voleb do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve volebním obvodu Vědy o Zemi

 

pro funkční období od 1. září 2017 do 31. srpna 2020, vyhlášené dne 22. května 2017.

 

Hlasování proběhlo od 24. června 2017 do 3. července 2017 v aplikaci E-volby Informačního systému Masarykovy univerzity.

 

Předběžné výsledky voleb byly zveřejněny v souladu s čl. 12 odst. 6 Volebního řádu AS PřF MU dne 4. července 2017 v 15 hodin.

 

Ve lhůtě stanovené ve čl. 13 odst. 2 Volebního řádu AS PřF MU (nejpozději do pěti pracovních dnů od vyhlášení předběžných výsledků) nebyla volební komisi doručena žádná stížnost na průběh voleb. Rovněž členové Volební a mandátové komise neshledali žádné porušení Volebního řádu AS PřF MU ani jiných norem.

 

V těchto doplňovacích volbách byl ve volebním obvodu Vědy o Zemi volen jeden člen AS PřF MU, dva mandáty za tento volební obvod již byly obsazeny na základě voleb vyhlášených dne 27. března 2017.

 

Níže uvedené výsledky voleb do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve volebním obvodu jsou tímto vyhlášeny jakožto konečné.

 

Protokol o výsledcích doplňovacích voleb ve volebním obvodu Vědy o Zemi z aplikace E-volby je přílohou tohoto zápisu.

 

Volební a mandátová komise, v Brně dne 14. července 2017

 

doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. - předseda ..............................................

Mgr. Ondřej Caha, Ph.D.........................................................................

Mgr. Jiří Hladík......................................................................................

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc...............................................................

Mgr. Helena Peschelová.........................................................................

Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.......................................................................

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc...................................................................

 

 

 

Volební obvod Vědy o Zemi

 

Voliči:

Ve volebním obvodu Vědy o Zemi volili akademičtí pracovníci těchto ústavů:

Ústav geologických věd

Geografický ústav

 

 

Souhrnné údaje o volbách převzaté z IS MU:

Celkový možný počet hlasujících: 46

Počet osob, které hlasovaly: 32

Procento účasti: 69,57 %

 

Výsledky voleb:

Zvolený kandidát:

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. – 25 hlasů

Náhradník:

Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. – 21 hlasů


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1639 od 27.3.2017