Bakalářské a magisterské studium

Vedoucí oddělení

Ing. Marcela Korčeková

tel.: 54949 1405, 4862
kan.: pav. 01/01011, Kotlářská 267/2
 • Odpovědnost za vedení studijní agendy fakulty
 • Akreditace magisterských a bakalářských studijních programů
 • Spolupráce s vedoucími sekcí, garanty studijních programů a pedagogickými zástupci
 • Přijímací řízení
 • Harmonogramy, smlouvy, zprávy a rozbory
 • Kurzy

Referentky

Irena Mitášová

tel.: 54949 5918
kan.: bud. B17/411, Kamenice 753/5
 • Ekologická a evoluční biologie (bc i mgr)
 • Experimentální biologie kromě Matematické biologie (bc i mgr)
 • Biologie (bc i mgr)

Alena Doupovcová

tel.: 54949 5549
kan.: bud. B17/409, Kamenice 753/5
 • Chemie (bc i mgr)
 • Biochemie (bc i mgr)
 • Aplikovaná biochemie (bc)

Pavlína Ondráčková, DiS.

tel.: 54949 3303
kan.: pav. 01/01009, Kotlářská 267/2
 • Geologie (bc i mgr)
 • Geografie a kartografie (bc i mgr)
 • Aplikovaná geografie (bc)
 • Antropologie (bc i mgr)

Marie Halasová

tel.: 54949 6039
kan.: pav. 01/01010, Kotlářská 267/2
 • Matematika (bc i mgr)
 • Fyzika (bc i mgr)
 • Aplikovaná fyzika (bc)
 • Matematická biologie (bc i mgr)

Anna Rychtáříková

tel.: 54949 3577
kan.: pav. 01/01010, Kotlářská 267/2
 • Přijímací řízení
 • Rigorózní řízení

Mgr. et Mgr. Nina Kotková

tel.: 54949 4260
kan.: pav. 01/01009, Kotlářská 267/2
 • Poplatky
 • Stipendia
 • Pedagogické praxe
 • Ediční činnost
 • Celoživotní vzdělávání

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 290698 od 26.10.2011