Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

Osoby schválené vědeckou radou, ze kterých může děkan jmenovat zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky.

Bakalářské studijní programy

Navazující magisterské studijní programy


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104665 od 25.11.2011