Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

APLIKOVANÁ BIOCHEMIE (bakalářský studijní program)

obor APLIKOVANÁ BIOCHEMIE

Předseda:

 • doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Členové:

 • doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Preisler, Ph.D.
 • doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. Ing. Josef Zehnálek, CSc. - Mendelova univerzita v Brně

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104510 od 25.11.2011