Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

APLIKOVANÁ GEOGRAFIE (bakalářský studijní program)

Předseda:

 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček,CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Karel Brabec, Ph.D.
 • RNDr. Martin Culek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
 • Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 • Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
 • Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
 • RNDr. Jakub Trojan, Ph.D., MSc, MBA.

Externí členové:

 • Mgr. Marek Havlíček, Ph.D. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104509 od 25.11.2011