Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

BIOLOGIE (bakalářský studijní program)

Obor LÉKAŘSKÁ GENETIKA A MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA

Předsedové:

  • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. – předseda
  • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. – alternující předseda

Členové:

  • doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
  • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  • Ing. Martin Krsek, CSc.
  • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  • doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  • RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

Externí člen:

  • RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. – Oddělení lékařské genetiky FN Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104511 od 25.11.2011