Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

CHEMIE (bakalářský studijní program)

Předsedové:

 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Členové:

 • Mgr. Bc. Radka Bačovská, Ph.D.
 • Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
 • RNDr. Marta Farková, CSc.
 • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • Mgr. Monika Hadová, DiS
 • prof. RNDr. Josef Havel, DrSc.
 • doc. Mgr. Jan Havliš, CSc.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
 • doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
 • prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc.
 • doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
 • RNDr. Slávka Janků, Ph.D.
 • Ing. Ondřej Jurček, Ph.D. et Ph.D.
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 • doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
 • Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • Ing. Anton Kočan, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
 • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
 • doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
 • Mgr. Jan Novotný, Ph.D.
 • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
 • Mgr. David Pavliňák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
 • doc. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
 • prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.
 • RNDr. Richard Ševčík, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
 • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • prof. Dr. Lubomír Špaňhel
 • Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.
 • Mgr. Jakub Švenda, Ph.D.
 • doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
 • doc. RNDr.Libuše Trnková, CSc.
 • doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D.
 • Ing. Monika Všianská, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
 • Mgr. Martin Zouhar, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Externí členové:

 • Mgr. Ivan Berger – Slezské muzeum Ostrava
 • Mgr. Iveta Eclerová, konzervátorka-restaurátorka
 • Mgr. Martin Friak, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
 • doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. – Katedra podnikového hospodářství, ESF MU Brno
 • Mgr. Pavel Holman – Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno
 • RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D., CEITEC MU
 • RNDr. František Jelen, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
 • Zdenka Kuželová – akademická malířka, soukromá restaurátorka
 • MgA. Jiří Marek, ak. soch. konzervátor-restaurátor
 • Mgr. Dana Modráčková - Regionální muzeum v Chrudimi, konzervátorka-rastaurátorka
 • doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. – Katedra podnikového hospodářství, ESF MU Brno
 • Ing. Alena Selucká – Technické muzeum Brno
 • doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. – Katedra podnikového hospodářství, ESF MU Brno
 • Mgr. Gabriela Vyskočilová - Moravská galerie Brno, konzervátorka-restaurátorka

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104479 od 25.11.2011