Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE (bakalářský studijní program)

Obor SPECIÁLNÍ BIOLOGIE

Směr Experimentální biologie rostlin

Předsedové:

 • prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. - alternující předseda

Členové:

 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 • RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.
 • Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
 • doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
 • Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
 • Mgr. Peter Váczi, Ph.D.
 • RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. Ing. Jan Čermák, CSc. - Mendelova univerzita v Brně
 • Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
 • doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. - Laboratoř ekologické fyziologie rostlin, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

Předseda:

 • prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. - alternující předseda

Členové:

 • Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
 • RNDr. Milan Číž, Ph.D.
 • Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 • RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
 • Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Externí členové:

 • PharmDr. Peter Kollár, Ph.D. - Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

Předsedové:

 • doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. - předsedkyně

Členové:

 • Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
 • Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
 • RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
 • RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. RNDr. Milan Bartoš, CSc. - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno
 • doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D. – Lékařská fakulta MU

Směr Ekotoxikologie

Předsedové:

 • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Členové:

 • doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
 • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
 • doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 • prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

Externí členové:

 • doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. - VŠCHT Praha
 • doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

Směr Antropobiologie a antropogenetika

Předsedkyně:

 • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Člen:

 • Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
 • Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Externí členové:

 • Mgr. Martina Jančová, Ph.D. - Katedra biologie PdF MU
 • PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. - VOŠ Jaselská
 • RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. - Anatomický ústav LF MU

Obor MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Předsedové:

 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - alternující předseda

Členové:

 • doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
 • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
 • Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 • Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
 • RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
 • doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
 • RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

Obor MATEMATICKÁ BIOLOGIE

Předsedové:

 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Členové:

 • RNDr. Marie Budíková, Dr.
 • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
 • RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
 • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
 • doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
 • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., Ph.D.
 • doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.

Externí členové:

 • MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. - Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
 • doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D., Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 • Tomáš Kulhánek, Ph.D. - Scientific Computing Department, STFC Daresbury Laboratory, United Kingdom
 • RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. - Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Mgr. Natálie Martínková, Ph.D. - Ústav biologie obratlovců AV ČR
 • doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. – Fakulta informatiky MU
 • prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. – VUT Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104506 od 25.11.2011