Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE (bakalářský studijní program)

Předseda:

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (pouze Geografie)
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (pouze Geografie, směr FG)
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
 • Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
 • RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
 • Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
 • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (pouze Geografie, směr FG)
 • doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
 • Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
 • Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 • Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
 • Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
 • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

Externí členové:

 • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. - Ústav geoniky AV ČR
 • Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. - Ústav geoniky AV ČR
 • prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. - Univerzita Obrany Brno

Obor GEOGRAFIE

Členové:

 • RNDr. Martin Culek, Ph.D.

Obor GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Předseda:

 • RNDr. Vladimír Herber, CSc.
 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Členové:

 • doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
 • Mgr. Eduard Pataki - Gymnázium Židlochovice

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104480 od 25.11.2011