Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

ANTROPOLOGIE (magisterský studijní program)

Předseda:

 • doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
 • prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Členové:

 • Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
 • Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
 • RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
 • doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
 • prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
 • doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. – Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
 • doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. - Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na FF UP v Olomouci
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
 • Mgr. Martin Novák, Ph.D. - Archeologický ústav AV ČR, Brno
 • prof. Ing. arch. Ivan Ruller – Fakulta architektury VUT v Brně
 • MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. - Oddělení lékařské antropologie, Anatomický ústav LF MU

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104528 od 25.11.2011