Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

BIOCHEMIE (magisterský studijní program)

Obor BIOCHEMIE

Předseda:

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Členové:

 • doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
 • prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
 • doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

Externí členové:

 • doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. – Biochemický ústav LF MU
 • prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. – Biochemický ústav LF MU

Obor BIOMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

Předseda:

 • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
 • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Členové:

 • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
 • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
 • doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
 • prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.
 • doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. – BFÚ AV ČR Brno
 • prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. – BFÚ AV ČR
 • prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. – BFÚ AV ČR

Obor ANALYTICKÁ BIOCHEMIE

Předseda:

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Členové:

 • doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
 • doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. MBA - Katedra laboratorních metod LF a FN Brno
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
 • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Externí členové:

 • RNDr. Petr Breinek – FNSP u sv. Anny
 • doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA – LF MU
 • Ing. František Foret, CSc. – ÚACH AV ČR
 • RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. – LF MU
 • RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. – VUVL Brno

Obor CHEMOINFORMATIKA A BIOINFORMATIKA

Předseda:

 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Členové:

 • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
 • doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.
 • doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
 • Mgr. Martin Prokop, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
 • doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
 • doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.
 • doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
 • prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Obor GENOMIKA A PROTEOMIKA

Předseda:

 • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (alternující předseda)

Členové:

 • prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
 • doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
 • doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
 • doc. Mgr. Martin Lysák, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat.
 • doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

Externí členové:

 • prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. – RECAMO, Brno
 • doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. - Biofyzikální ústav AV ČR
 • doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. – PřF OU, Ostrava
 • prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. – PřF UP, Olomouc

Obor BIOANALYTIK - ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH

Předseda:

 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. – Ústav biochemie PřF MU
 • doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. MBA – Katedra laboratorních metod LF a FN Brno

Členové:

 • MUDr. Jana Bednářová, Ph.D. - Katedra laboratorních metod
 • RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. - Katedra laboratorních metod LF a FN Brno
 • MUDr. Alena Bulíková, Ph.D. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU
 • MUDr. Zdenka Čermáková, Ph.D. - Katedra laboratorních metod LF a FN Brno
 • doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. MBA - Katedra laboratorních metod LF a FN Brno
 • prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
 • MUDr. Hana Lejdarová - Interní hematologická a onkologická klinika
 • prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. - Interní hematologická a onkologická klinika LF MU
 • MUDr. Miloslava Matýšková, CSc. – Oddělení klinické hematologie FN Brno
 • MUDr. Petr Smejkal, PhD., Oddělení klinické hematologie FN Brno
 • doc. RNDr. Josef Tomandl, CSc. – Biochemický ústav LF MU
 • Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. - Ústav klinické imunologie a alergologie

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104512 od 25.11.2011