Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

BIOLOGIE (magisterský studijní program)

Obor LÉKAŘSKÁ GENETIKA A MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

Předsedové:

 • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - předseda
 • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - alternující předsedkyně

Členové:

 • doc. RNDr. Petr Beneš, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 • Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
 • doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
 • doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jana Šmardová, Ph.D.
 • RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

Externí členka:

 • RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. – OLG FN Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104483 od 25.11.2011