Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE (navazující magisterský studijní program)

Obor SPECIÁLNÍ BIOLOGIE

Směr Experimentální biologie rostlin

Předsedové:

 • prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. - alternující předsedkyně

Členové:

 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
 • RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.
 • Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.
 • doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
 • Mgr. Josef Hájek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
 • Mgr. Peter Váczi, Ph.D.

Externí členové:

 • prof. Ing. Jan Čermák, CSc. – Mendelova univerzita v Brně
 • Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D. - Ústav biologie rostlin AF, Mendelova univerzita v Brně
 • prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. - Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
 • doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D., - Laboratoř ekologické fyziologie rostlin, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

Předsedové:

 • doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
 • prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Členové:

 • doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
 • RNDr. Milan Číž, Ph.D.
 • Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
 • doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
 • prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
 • doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
 • Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
 • Mgr. Karel Souček, Ph.D.
 • doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
 • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

Externí člen:

 • PharmDr. Peter Kollár, Ph.D., - Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
 • Směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

  Předsedové:

  • doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

  Členové:

  • Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  • doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
  • doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
  • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
  • RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
  • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  • doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
  • doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

  Externí členové:

  • MVDr. Pavel Alexa, CSc.
  • doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. – Lékařská fakulta MU
  • Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. - Lékařská fakulta MU
  • doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. – Lékařská fakulta MU
  • RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno
  • doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. - Lékařská fakulta MU
  • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

  Směr Ekotoxikologie

  Předsedové:

  • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
  • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
  • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. – alternující předseda

  Členové:

  • doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.
  • prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  • doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
  • doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
  • prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
  • doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

  Externí členové:

  • doc. Ing.Vladimír Kočí, Ph.D. – VŠCHT Praha
  • doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
  • prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. - VFU Brno
  • prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. - VFU Brno

  Směr Antropobiologie a antropogenetika

  Předsedkyně:

  • doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

  Členové:

  • Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  • Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
  • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

  Externí členové:

  • doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc. - Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK Praha
  • doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D. - Katedra přírodních věd v kinantropologii FTK UP Olomouc
  • RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. - Oddělení lékařské genetiky FN Brno
  • MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. - Anatomický ústav LF MU

  Obor MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

  Předsedové:

  • prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. předseda
  • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. - alternující předseda
  • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. – alternující předseda
  • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. - alternující předsedkyně

  Členové:

  • doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.
  • doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
  • doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
  • doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
  • doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  • doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
  • prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
  • prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.
  • prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

  Externí členové:

  • prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. – Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
  • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. – Biofyzikální ústav AV ČR Brno

  Obor MATEMATICKÁ BIOLOGIE

  Předsedové:

  • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
  • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
  • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

  Členové:

  • RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
  • RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
  • prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
  • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., Ph.D.
  • doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
  • doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.

  Externí členové:

  • MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. - Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
  • doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. - Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
  • Tomáš Kulhánek, Ph.D. - Scientific Computing Department, STFC Daresbury Laboratory, United Kingdom
  • RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. - Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
  • Mgr. Natálie Martínková, Ph.D. - Ústav biologie obratlovců AV ČR
  • doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. – Fakulta informatiky MU
  • prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. - Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104503 od 25.11.2011