Bakalářské a magisterské studium

Komise pro státní závěrečné zkoušky

GEOLOGIE (magisterský studijní program)

Předsedové:

 • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
 • prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
 • doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
 • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
 • prof. RNDr. Milan Novák,CSc.
 • prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.
 • doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Členové:

 • doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
 • Mgr. David Buriánek, Ph.D.
 • Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
 • Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
 • doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.
 • Mgr. Petr Gadas Ph.D.
 • doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
 • Mgr. Josef Havíř, Dr. – Ústav fyziky Země PřF MU
 • doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
 • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
 • prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
 • Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.
 • Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
 • Mgr. Tomáš Kumpán, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
 • doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
 • doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
 • prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
 • Mgr. Jan Petřík, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.
 • prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc.
 • Mgr. Adam Říčka, Ph.D.
 • doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
 • Mgr. Radek Škoda, Ph.D.
 • Mgr. Petr Špaček, Ph.D. – Ústav fyziky Země PřF MU
 • doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
 • RNDr. Jan Švancara, CSc. – Ústav fyziky Země PřF MU
 • RNDr. Václav Vávra, Ph.D.
 • Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
 • doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Externí členové:

 • RNDr. Miroslav Bubík, CSc. - Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Juraj Franců, CSc. - Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • Mgr. Milan Geršl, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
 • Mgr. Helena Gilíková, Ph.D. - Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • Ing. Věra Glisníková, CSc. - VUT, Fakulta stavební, Brno
 • RNDr. Růžena Gregorová – Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6,659 37 Brno
 • RNDr. Pavel Hanžl, Dr. - Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. - Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6,659 37 Brno
 • Mgr. Martin Hrdlička, Ph.D. - Moravské naftové doly, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín
 • RNDr. Oldřich Krejčí, Dr. – Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. - Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. - VUT, Fakulta stavební, Brno
 • RNDr. Jiří Otava, CSc. – Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • RNDr. Čestmír Tomek, CSc. - Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • Mgr. Jan Vít, Dr. - Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno
 • doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. – VUT Fakulta stavební,Veveří 331/95, 602 00 Brno

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 104507 od 25.11.2011