Bakalářské a magisterské studium

Manuál studenta

Stipendia

Stipendia jsou na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity přiznávána v souladu se Stipendijním řádem Masarykovy univerzity, a to jak v rámci stipendijních programů fakulty, tak mimo ně. Všechny stipendijní programy fakulty jsou vyhlašovány každoročně. Přehled stipendií Masarykovy univerzity najdete zde: https://www.muni.cz/old-studenti/stipendia

Stipendia na Přírodovědecké fakultě lze získat během studia v rámci následujících stipendijních programů.

  • A.1. Stipendijní program prospěchový
  • A.2. Stipendijní program na podporu tvůrčí činnosti studentů
  • A.3 Stipendijní program na reprezentaci fakulty
  • A.4. Stipendijní program na podporu aktivit souvisejících se studiem
  • A.5. Stipendijní program na podporu studentských mobilit v rámci programu. Erasmus+

Mimo stipendijní programy lze přiznat:

Podmínky přiznávání stipendia upravují především tyto předpisy:

Přehled vyplacených stipendií za rok 2018


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 48413 od 8.1.2014