Bakalářské a magisterské studium

Manuál studenta

Slavnostní předání diplomů absolventům bakalářského studia

 1. Fakultní pedel přivede do auly studenty podle stanoveného pořadí za zvuku fanfár.
 2. Fakultní pedel přivádí proděkany.
 3. Fakultní pedel přivádí za zvuku fanfáry děkana.
 4. Hymna.
 5. Referentka studijního oddělení přivítá přítomné a představí zasedající.
 6. Proděkan/ka představuje děkanovi dle seznamu jednotlivé studenty. Po vyvolání vystoupí jmenovaný student doprostřed před děkana, ukloní se nejprve děkanovi, pak do auditoria a zařadí se na konec řady (studenti se posunují). Vystřídají se všichni absolventi.
 7. Následuje projev děkana, který je ukončen pokynem pro promotora. „ A nyní z moci svého děkanského úřadu a v zastoupení rektora rád dávám svolení k tomu, aby absolventi byli po složení slibu prohlášeni bakaláři. Honorabilis, pane promotore, žádám Vás, abyste se ujal dalšího řízení promočního aktu.“
 8. Promotor zahájí akt, který končí větou „nyní přistoupíte k insigniím Fakulty, slib potvrdíte a poté Vám předám diplomy s pečetí Masarykovy univerzity.“ Při slibu všichni povstanou, zní fanfára a po slibu usednou.
 9. Absolvent samostatně bez vyzvání vystoupí z řady před insignii, kterou drží fakultní pedel. Dvěma prsty pravé ruky se dotkne insignie a s pohledem na děkana hlasitě vysloví „slibuji“. Promotor přečte jméno absolventa i s titulem dle podaného diplomu. Pokud student obdrží červený diplom, promotor přečte jméno absolventa i s titulem a dodá „prospěl s vyznamenáním“. (Zazní fanfára). Absolvent přistoupí k promotorovi, který předá diplom a zařadí se na konec řady ostatních absolventů. Vystřídají se všichni absolventi.
 10. Následuje děkovná řeč absolventa.
 11. Gaudeamus igitur.
 12. Za zvuku fanfár obejde děkan a proděkan/ka všechny absolventy, blahopřejí jim a odcházejí v pořadí – fakultní pedel, děkan, proděkan/ka, promotor a s menším odstupem následují absolventi.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 48411 od 8.1.2014