Bakalářské a magisterské studium

Manuál studenta

Slavnostní předání diplomů absolventům magisterského studia

 1. Fakultní pedel přivádí do auly za zvuku fanfár studenty podle stanoveného pořadí.
 2. Fakultní pedel přivádí za zvuku fanfár děkana a proděkana nebo proděkany.
 3. Univerzitní pedel přivádí za zvuku fanfár prorektora/prorektorku.
 4. Hymna.
 5. Referentka studijního oddělení přivítá přítomné a představí zasedající.
 6. Děkan/proděkan/ka představuje prorektorovi/prorektorce dle seznamu jednotlivé absolventy. Po vyvolání vystoupí jmenovaný absolvent doprostřed před prorektora/prorektorku, ukloní se nejprve prorektorovi/prorektorce, potom do auditoria a zařadí se na konec řady (absolventi se posunují).
 7. Následuje projev prorektora/prorektorky, který je ukončen pokynem pro promotora … „A nyní z moci svého rektorského úřadu rád/a dávám svolení k tomu, aby absolventi byli po složení slibu prohlášeni magistry. “Honorabilis, pane promotore, žádám Vás, abyste se ujal dalšího řízení promočního aktu.“
 8. Promotor zahájí akt, který končí větou:.. „dříve než tak učiním, žádám Vás, abyste vykonali slavnostní slib“ (povstanou funkcionáři, povstanou všichni v aule), promotor přečte slib – po slibu vyzve větou studenty: … „Nyní přistoupíte k insignii univerzity a slib potvrdíte.“ Po slibu usednou funkcionáři, pak auditorium.
 9. Absolventi bez vyzvání jak byli představováni, vystoupí z řady před insignii, kterou drží univerzitní pedel, dvěma prsty pravé ruky se dotknou insignie a s pohledem na prorektora/prorektorku hlasitě vysloví „slibuji“ a zařadí se na konec řady.
 10. Promotor předstoupí a přečte jméno absolventa i s titulem dle podaného diplomu. Pokud student obdrží červený diplom, promotor přečte jméno absolventa i s titulem a dodá „prospěl s vyznamenáním“. (Zazní fanfára). Absolvent vystoupí z řady, sejde k promotorovi, do levé ruky převezme diplom, pravou rukou přijímá podávanou ruku promotora a zařadí se na konec řady.
 11. Následuje děkovná řeč absolventa.
 12. Gaudeamus igitur.
 13. Za zvuku fanfár obejde prorektor a děkan (proděkan/ka) všechny absolventy, blahopřejí jim a odcházejí v pořadí: univerzitní pedel, prorektor, děkan (proděkan/ka), promotor, s menším odstupem následují absolventi.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 48414 od 8.1.2014