Bakalářské a magisterské studium

Akreditace bakalářských studijních oborů

V roce 2018/2019 byly akreditovány nové studijní programy. Naleznete je zde.

Obory Forma RozhodnutíPlatnost do
Bakalářský program Matematika
Aplikovaná matematika pro víceoborové studiumP 20. 12. 2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Finanční a pojistná matematikaP 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Modelování a výpočtyP 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Obecná matematikaP 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Statistika a analýza datP 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Matematika se zaměřením na vzděláváníP 30. 4.2012 čj.:16443/12 1. 11. 2020
Bakalářský program Fyzika
Astrofyzika P,K 20.12.2011,čj.:40879/11 31. 8. 2020
BiofyzikaP,K 20.12.2011,čj.:40879/11 31. 8. 2020
FyzikaP,K 20.12.2011,čj.:40879/11 31. 8. 2020
Fyzika se zaměřením na vzděláváníP 30. 4.2012 čj.:16443/12  1. 11. 2020
Bakalářský program Aplikovaná fyzika
Fyzika a managementP 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2016
Laboratorní a měřicí technikaP,K 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Lékařská fyzikaP,K 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Nanotechnologie – aplikovaná fyzikaP,K 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Bakalářský program Chemie
Analytický chemik-manažer chemické laboratoře P 29.2.2012 čj.:6912/12 31. 8. 2018
Biofyzikální chemieP 3.3.2014 čj.:6067/2014 30. 6. 2022
Chemie konzervování - restaurování P 24.4.2008 čj. 14363/14 31. 7. 2018
Chemie P 29.2.2012 čj.:6912/12 31. 8. 2018
Chemie se zaměřením na vzdělávání P 30. 4.2012 čj.:16443/12  1. 11. 2020
Bakalářský program Biochemie
BiochemieP 29.2.2012 čj.:6912/12 31. 8. 2018
Chemoinformatika a bioinformatika P 20.12.2013 čj:48790/13 31.12. 2021
Bakalářský program Aplikovaná biochemie
Aplikovaná biochemieP 29.2.2012 čj.:6912/12 31. 8. 2018
Bakalářský program Biologie
Lékařská genetika a molekulární diagnostikaP 17.7.2012 čj.:28931/12 31. 7. 2020
Bakalářský program Ekologická a evoluční biologie
Ekologická a evoluční biologieP 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Biologie se zaměřením na vzděláváníP 30. 4.2012 čj.:16443/12  1. 11. 2020
Bakalářský program Experimentální biologie
Matematická biologieP 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Molekulární biologie a genetika
(Přesunutí směru Antropogenetika)
P 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Speciální biologie
(Přesunutí směru Antropogenetika)
P 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Bakalářský program Antropologie
AntropologieP 3.3.2014 č.j. 6067/14 30. 6. 2018
Bakalářský program Geologie
Geologie aplikovaná a environmentální(česky, anglicky)P,K 3. 8. 2016 čj.:22701/2016-131. 8. 2024
GeologieP,K 20.12.2011 čj.:14363/14 31. 8. 2020
Správní geologieP,K 24.4.2008 čj.:8 111/08 31. 7. 2018
Geologie pro kombinaci s archeologií(česky, anglicky)P,K 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Geologie pro víceoborové studiumP,K 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Bakalářský program Aplikovaná geografie
Aplikovaná geografie a geoinformatikaP 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Bakalářský program Geografie a kartografie
Geografická kartografie a geoinformatikaP 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
GeografieP 20.12.2011 čj.:40879/11 31. 8. 2020
Geografie a kartografie se zaměřením na vzděláváníP 30. 4.2012 čj.:16443/12  1. 11. 2020
P = prezenční forma studia
K = kombinovaná forma studia

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 36834 od 5.9.2012