Bakalářské a magisterské studium

Akreditace magisterských studijních oborů

V roce 2018/2019 byly akreditovány nové studijní programy. Naleznete je zde.

oboryformaRNDr.angl.rozhodnutí čj.ze dneplatnost do
Navazující magisterský program Matematika
Algebra a diskrétní matematika P ano čj.:6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
Aplikovaná matematika pro víceoborové studium P ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Finanční matematika P ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Geometrie P ano čj.:6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
Logika P ne čj.: 22 356/09 16. 10. 2009 1. 11. 2015
Matematická analýza P ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Matematické modelování a numerické metody P ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Matematika s informatikou P ano čj.:6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
Statistika a analýza dat P ano čj.: 22701/2016-1 3. 8. 2016 31. 8. 2024
Učitelství matematiky pro střední školy P ano čj.:16443/2012 30. 4. 2012 1. 11. 2020
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy P ano čj.:16443/2012 30. 4. 2012 1. 11. 2020
Navazující magisterský program Fyzika
Fyzika kondenzovaných látek P, K ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Fyzika plazmatu P, K ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Teoretická fyzika a astrofyzika P, K ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Biofyzika P, K ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Učitelství fyziky pro střední školy P ano čj.:16443/2012 30. 4. 2012 1. 11. 2020
Navazující magisterský program Chemie
sipkasipkaAnalytická chemie
P ano čj: 6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
sipkasipkaAnorganická chemie
P ano čj: 6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
P ano čj: 22701/2016-1 3. 8. 2016 31. 8. 2020
sipkasipkaFyzikální chemie
P ano čj: 6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
Chemie konzervování - restaurování P ano čj:21757/2011 22. 7. 2011 31. 8. 2019
sipkasipkaChemie životního prostředí
P ano čj: 6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
sipkasipkaMateriálová chemie
P ano čj: 6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
sipkasipkaOrganická chemie
P ano čj: 6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
Strukturní chemie P ano čj.:28931/2012 17. 7. 2012 31. 7. 2020
Učitelství chemie pro střední školy P ano čj.:16443/2012 30. 4. 2012 1. 11. 2020
Navazující magisterský program Biochemie
Analytická biochemie P ano ano čj: 6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách P ano čj: 12426/2015-1 4. 5. 2015 31. 5. 2019
Biochemie P ano ano čj: 6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
Genomika a proteomika P ne ano čj.:54735/2012 20. 12. 2012 31. 12. 2020
Biomolekulární chemie P ano ano čj: 6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
Chemoinformatika a bioinformatika P ne ano čj.:16443/2012 30. 4. 2012 31. 5. 2018
Navazující magisterský program Antropologie
Antropologie P ano čj. 6067/2014 3. 3. 2014 30. 6. 2018
Navazující magisterský program Ekologická a evoluční biologie
Botanika P ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Zoologie P ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Učitelství biologie pro střední školy P ano čj.:16443/2012 30. 4. 2012 1. 11. 2020
Navazující magisterský program Experimentální biologie
Matematická biologie P ano čj.:6912/2012 29. 2. 2012 31. 8. 2018
Molekulární biologie a genetika
(Přesunutí směru Antropogenetika)
P ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Speciální biologie
(Přesunutí směru Antropogenetika)
P ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Navazující magisterský program Biologie
Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách P ne čj.:28931/2012 17. 7. 2012 31. 7. 2020
Navazující magisterský program Geologie
Geologie P,K ano ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Geologie aplikovaná a environmentální P,K ano ne čj.:16766/2013 17. 7. 2013 31. 7. 2021
Geologie pro kombinaci s archeologií P,K ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Učitelství geologie pro střední školy P ano čj.:16443/2012 30. 4. 2012 1. 11. 2020
Navazující magisterský program Geografie a kartografie
Aplikovaná geografie P ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Fyzická geografie P ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Geografická kartografie a geoinformatika P ano čj.:40879/2011 20. 12. 2011 31. 8. 2020
Sociální geografie a regionální rozvoj P ano čj.:14216/2016-1 20. 12. 2011 31. 8. 2022
Učitelství geografie a kartografie pro SŠ P ano čj.:16443/2012 30. 4. 2012 1. 11. 2020
* P = prezenční forma,
K = kombinovaná forma

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 17724 od 5.9.2012