Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Diagnostický text

Před vstupem do seminářů odborné angličtiny (kód JA…01 a JA…02) na Přírodovědecké fakultě MU máte doporučeno vypracovat si předem nepovinný předmět PřF DIAGNOSTICKÝ TEST (Vstupní test), kód JTEST.

Předmět se ani neukončuje, ani za něho nejsou žádné kredity. Test slouží především pro orientační informaci o vlastních schopnostech. Jeho cílem je rychle a objektivně posoudit, zda vaše znalosti angličtiny odpovídají vstupní úrovni, kterou požaduje Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy Univerzity. Je to ÚROVEŇ B1 – LOWER INTERMEDIATE.

Pokud požadované úrovně nedosahujete, rozhodnete se, jak si je doplníte - zda si mezery v gramatice a nedostatečnou slovní zásobu doplníte individuálním samostudiem nebo zda se přihlásíte do jednoho z kurzů, které nabízí Pedagogická fakulta MU a jsou bez prezenční výuky. Jedná se o předmět Angličtina Online (kód ONLINE_A) nebo o Cvičení z gramatiky on-line - AJ (kód ZS1BP_AC2A). Gramatiku si můžete také procvičit a doplnit v kurzu Centra jazykového vzdělávání, jehož nabídku naleznete na https://www.cjv.muni.cz/cs/kurzy/ či využít nabídku  některé z jazykových škol.

Test bude přístupný od 8.6. do 17.9.2017.

K načtení testu prosím použijte následující odkaz:
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2017/ADAPT_AJ/index.qwarp

Test your knowledge of English grammar before the beginning of the course

Otestujte si své znalosti z anglické gramatiky. Ve vlastním zájmu test vypracujte samostatně a teprve potom své odpovědi srovnejte s klíčem. Za každou správnou odpověď v testech A, B si započítejte 1 bod, v testu C 2 body - za tázací slovo a za slovesný tvar. Dosáhete-li celkově méně než 12 bodů v testu A nebo v testu B a méně než 6 bodů v testu C, celkově tedy méně než 30 bodů, s velkou pravděpodobností nebudete studium angličtiny zdárně zvládat. Doporučujeme vám proto doplnit si znalosti v některé jazykové škole.

Nejedná se o vzorový zkouškový test. Slouží pouze k orientačnímu testování znalostí.

TEST A

Přečtěte si text a vyberte jednu správnou odpověď

Dear Irene,
I got your address from a friend of (1) (A: my / B: yours / C: our / D: your’s) who (2) (A: was corresponded / B: corresponds / C: has been corresponding / D: is corresponding) for some years with my former classmate Mary Lou.
Let me introduce (3) (A: me to you / B: myself / C: to you / D: me to each other). My name is Jane Hawker and I am 20 years old. I (4) (A: have lived / B: live / C: am living / D: was living) all my life in the town of York in the north of England, but I usually spend my holidays in Scotland, (5) (A: of it / B: whose / C: who / D: which) has a wonderful atmosphere.
Our town is not far from Leeds. In Leeds there are (6) (A: many / B: not so many / C: more / D: a lot of) cinemas than in York. People here don’t seem to (7) (A: be interested in / B: interest themselves for / C: be interesting in / D: be interested about) cinemas because if they want to see a film, they can often see (8) (A: some old / B: old ones / C: the old one / D: old one) on TV. York is cleaner than Leeds and so the people in York (9) ( A: have to / B: don’t need / C: needn’t / D: may not) wash their clothes so often.
I have two brothers. My older brother, who will be 21 next month, is returning from abroad soon. I (10) (A: didn’t see / B: haven’t seen / C: hadn’t seen / D: cannot see) him for several months. My younger brother is still at school and studies (11) (A: much harder than / B: more harder than / C: so hard as / D: less harder as) his schoolmates. He succeeded (12) (A: to pass / B: to take / C: taking / D: in passing) all his examinations. I can’t help (13) (A: admiring / B: not to admire / C: to admire / D: not admiring) his strong will. He even (14) (A: stopped to smoke / B: has stopped to smoke / C: stopped smoking / D: has stopped smoking) a few months ago. Are you also a student? What do you study?
My parents are still employed. They feel fine and (15) (A: neither / B: none / C: nobody / D: no one) of them has been ill since I can remember. My father likes me very much, but he doesn’t (16) (A: allow / B: let / C: permit / D: want) me drive our family car, (17) (A: what / B: that / C: this / D: which) sometimes makes me angry. He always tells me: “Don’t hurry! There is no need to run (18) (A: nowhere / B: somewhere / C: wherever / D: anywhere) in York.”
The news from your country (19) (A: are / B: have been / C: is / D: were) very interesting.
I’m looking forward (20) (A: to get / B: for getting / C: getting / D: to getting) your letter soon.

Yours,
Jane

TEST B

Dejte sloveso v závorce do správného tvaru

When I (go) 1…………………… to Paris last spring for a job interview, I (not be) 2…………………… there for five years. I (arrive) 3…………………… the evening before the interview, and I (spend) 4…………………… a happy hour thinking about the good times I (had) 5…………………… there as a student.

As I (walk) 6…………………… by the Seine, I suddenly (see) 7…………………… a familiar face. It was Nadjima, the woman I (share) 8…………………… a flat with when I was a student, and whose address I (lose) 8…………………… after leaving Paris. She (not see) 10……………… me, so I (call) 11…………………… her name and she (look up)12………………. As she (turn) 13……………… around, I (realise) 14……………… that she (have) 15……………… a scar on her face. She (explain) 16……………… that she (get) 17……………… it while working as a journalist reporting on a war in Africa. She (say) 18……………… she (go) 19……………… to see a doctor the next day. She said she (call) 20……………… me in the afternoon.

TEST C

Vytvořte otázky tak, abyste mohli odpovědět podtrženým výrazem.

  1. He likes football.

  2. Their mother is beautiful.

  3. Peter worked in London.

  4. He has been to New York.

  5. It happened 3 years ago.


 

KLÍČE K TESTŮM
  Test A Test B Test C
1. B went What does he like?
2. C hadn't been Whose mother is beautiful?
3. B arrived Who worked in London?
4. A spent Where has he been?
5. D had had When did it happen?
6. C was walking  
7. A saw  
8. B shared  
9. C lost/had lost  
10. B didn't see  
11. A called  
12. D looked up  
13. A turned  
14. C realised  
15. A had  
16. B explained  
17. D had got  
18. D said  
19. C was going  
20. D would call  

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 9028 od 1.9.2011