Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Diagnostický text

Od roku 2019 je povinno pro studenty prvního ročníku bakalářského studia splnit kurz CJV_DIAL Jazykový test Dialang (více informací v katalogu předmětů v ISu). Jeho cílem je rychle a objektivně posoudit vaše znalosti angličtiny. Na základě výsledků testu se můžete lépe rozhodnout, který kurz odpovídá vaší úrovni a pomůže vám s přípravou na povinné zkoušky (úroveň B1 v bakalářském studiu a B2 v navazujícím magisterském studiu). Pokud je vaše úroveň nižší než úroveň požadovaná ke zkoušce, doporučujeme vám zapsat si odpovídající přípravný kurz. Pokud jsou výsledky vašeho testu na požadované úrovni nebo vyšší, můžete navštěvovat jazykové kurzy pro osvojení odborné slovní zásoby a získání akademických dovedností.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 9695 od 1.9.2011