Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

JR001 Odborná ruština - zkouška

Písemná část

  • poslech: obecné téma
  • gramatika: obecná gramatika, odborný styl (sloveso být, trpný rod, souvětí, vyjadřování nutnosti, předložky, přídavná jména slovesná a vazby s nimi); obecně vědní slovní zásoba
  • slovní zásoba: dle stud. oboru
  • čtení: porozumění textu, synonyma
  • psaní: žádost o informaci, návrh termínu setkání, poděkování za zaslané materiály, pozvání na konferenci atd.

 

Ústní část

  • praktická konverzace – témata související s cestováním (hotel, restaurace, pošta, dotazy při hledání cesty, prosba o    informaci), informace o sobě
  • odborná konverzace – informace o studovaném oboru, univerzitě
  • prezentace dle stud. oboru – téma dle vlastního výběru (s využitím názorných pomůcek a prezentační techniky (rozsah 4-7 minut)

 

Vzor testu

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 6220 od 10.8.2011