Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

JR002 Pokročilá odborná ruština - zkouška

Písemná část

  • poslech: obecné téma
  • gramatika: odborný styl (knižní spojky, knižní předložky; přechodníky; odvozování; internacionalismy – rozdíly v rodě; obmykání; vsuvky; slovesně-jmenné vazby; předložkové vazby u sloves a podstatných jmen; rusko-česká homonyma)
  • slovní zásoba: dle stud. oboru
  • čtení: porozumění textu, synonyma, výběr odpovědi A/B/C/D
  • psaní: žádost o stipendium, motivační dopis atd.

 

Ústní část

  • praktická konverzace – témata související s cestováním, informace o sobě
  • odborná konverzace – informace o studovaném oboru, univerzitě; základní informace o bakalářské práci/seminární práci/odborném referátu
  • prezentace odborného tématu ze studovaného oboru – dle vlastního výběru s využitím názorných pomůcek a prezentační techniky (rozsah 7-10 minut).

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5946 od 10.8.2011