Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

JS001 Odborná španělština – zkouška (úroveň B1)

Písemná část

  • poslech s porozuměním: obecné téma
  • slovní zásoba: dle studijního oboru
  • čtení: porozumění textu (schopnost porozumět v textu hlavním myšlenkám, důležitým detailům, pochopit logickou návaznost, apod.)
  • psaní: krátký písemný útvar dle zadání, např. email (žádost o informaci, návrh termínu setkání, poděkování za zaslané materiály, apod.) 

Ústní část

  • praktická konverzace – témata související s cestováním (dotazy při hledání cesty, prosba o informaci, v restauraci, v hotelu), informace o sobě
  • odborná konverzace – informace o studovaném oboru, univerzitě
  • prezentace dle studijního oboru – téma dle vlastního výběru (s využitím názorných pomůcek a prezentační techniky (rozsah 6 - 7 minut)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 283 od 5.9.2019