Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

JS002 Pokročilá odborná španělština – zkouška (úroveň B2)

Písemná část

  • poslech s porozuměním: obecné téma
  • slovní zásoba: dle studijního oboru
  • čtení: porozumění textu, synonyma, výběr odpovědi A/B/C/D, otevřené otázky
  • psaní: abstrakt (v rozsahu 120-150 slov), argumentativní text (v rozsahu 250-270 slov)

Ústní část

  • praktická konverzace – témata související s cestováním, informace o sobě
  • odborná konverzace – informace o studovaném oboru, univerzitě; základní informace o bakalářské práci/seminární práci/odborném referátu
  • prezentace odborného tématu ze studovaného oboru – dle vlastního výběru s využitím názorných pomůcek a prezentační techniky (rozsah 10 minut) + následná diskuze

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 283 od 5.9.2019