Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

STUDIUM JAZYKŮ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 (z anglického jazyka - bakalářské studium) a JA002 (z jakéhokoliv nabízeného jazyka - magisterské studium). Pokud dosáhl student požadované úrovně, může složit zkoušku JA002 už v bakalářském studiu (v tom případě nemusí skládat zkoušku JA001).

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ANGLIČTINY - JA001

Jedná se o zkoušku z odborného jazyka, jejímž cílem je ověřit způsobilost studenta pracovat s odborným textem a orientovat se ve studovaném oboru.

Více na https://is.muni.cz/auth/el/sci/podzim2019/JA001/index.qwarp

ZKOUŠKA Z POKROČILÉ ODBORNÉ ANGLIČTINY - JA002

Jedná se o zkoušku z odborného jazyka, jejímž cílem je prověřit schopnost studenta pracovat s odborným textem a prezentovat odborné téma. Zkoušku si lze zapsat již v bakalářském programu i bez předchozího složení zkoušky JA001

Namísto / kromě zkoušky JA002 můžete v magisterském studiu složit i zkoušku z pokročilé odborné francouzštiny (JF002), němčiny (JN002), ruštiny (JR002) nebo španělštiny (JS002). K těmto předmětům se nabízí volitelná podpůrná výuka.

Více na https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2018/JA002/index.qwarp

ZKOUŠKA Z NĚMČINY / FRANCOUZŠTINY / ŠPANĚLŠTINY / RUŠTINY

Namísto / kromě zkoušky JA002 může student v magisterském studiu složit i zkoušku z pokročilé odborné němčiny (JN002), francouzštiny (JF002), španělštiny (JS002) nebo ruštiny (JR002). K těmto předmětům se nabízí volitelná podpůrná výuka (kurzy 01, 02 (bc. studium), 03, 04 (mgr. studium)).

KURZY ODBORNÉ ANGLIČTINY 1 AŽ 4

Kurzy odborné angličtiny 1 až 4 (Angličtina pro biology: JAB01-4; Angličtina pro chemiky: JAC01-4; Angličtina pro fyziky: JAF01-4; Angličtina pro geology: JAG01-4; Angličtina pro matematiky JAM01-4; Angličtina pro geografy JAZ01-4 a Angličtina pro přírodovědce s pedagogickým zaměřením: JAT01-4 (pouze v magisterském studiu)) nejsou povinné, ovšem jsou doporučené.

Je vhodné absolvovat je po sobě, ovšem není to podmínkou (kurzy volně navazují). Do vyšších kurzů je možno se přihlásit i bez absolvování nižších kurzů, pokud dosáhl student požadované úrovně. 

Kurzy 1 a 2 pomáhají studentům připravit se na zkoušku JA001, kurzy 3 a 4 jsou podporou pro zkoušku JA002. V každém kurzu je výstupem také jiná praktická dovednost (prezentace posterů, formální dopis, prezentace a pracovní pohovor, v kurzech pro učitele je výstupem zpětná vazba a aplikace metodického postupu). Požadovaná vstupní úroveň při vstupu do kurzu odborné angličtiny 1 je B1 Evropského referenčního rámce (Lower Intermediate).

Pro ověření úrovně je doporučeno absolvovat v ISu Diagnostický test „Dialang“ (kód JCJV_DIAL).

Nesplňujete-li vstupní požadavky pro zápis do kurzů odborné angličtiny, nabízíme Vám přípravné kurzy, s jejichž pomocí vstupní úrovně dosáhnete. Nabídku kurzů najdete na webových stránkách  https://is.muni.cz/obchod/fakulta/rect/cjv/.

Další informace viz Studijní katalogy

 

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 14263 od 1.9.2011