Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Uznávání zkoušek z francouzského jazyka

Žádosti o uznání předmětů vyřizuje garant předmětu nejpozději do 3 týdnů od zahájení výuky v semestru, a to po předchozí domluvě mailem.
Potřebné náležitosti:

  1. originál dokladu o složení příslušné zkoušky (bude vrácen)
  2. vyplněná žádost o uznání zkoušky (formulář: "Žádost o uznání předmětů" ) v případě uznání celého předmětu. V případě uznání části předmětu není žádost nutná, student se obrátí na zkoušejícího.

Typ zkoušky

Uznává se

Koná se

certifikát C1 z bilingvního gymnázia - přírodovědné zaměření

 
 

JF001
JF002

 

DELF B1

JF001

ústní část (prezentace)

DELF B2

JF001
JF002

ústní část (prezentace)
ústní část (prezentace)

DALF C1

 
 

JF001
JF002

ústní část (prezentace)
ústní část (prezentace)

základní státní zkouška

JF001

ústní část (prezentace)

všeobecná státní zkouška

JF001
JF002

ústní část (prezentace)
ústní část (prezentace)

zkouška na přírodovědecké fakultě jiné VŠ (pokud je uznávaná zkouška výstupem alespoň dvousemestrálního studia)

JF001
JF002

 

zkouška na VŠ jiného oboru (pokud je uznávaná zkouška výstupem alespoň dvousemestrálního studia)

JF001
JF002

ústní část (prezentace)
individ. posouzení

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1582 od 29.11.2016