Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Uznávání zkoušek z německého jazyka

Žádosti o uznání předmětů vyřizuje garant předmětu nejpozději do 3 týdnů od zahájení výuky v semestru, a to po předchozí domluvě mailem.
Potřebné náležitosti:

  1. originál dokladu o složení příslušné zkoušky (bude vrácen)
  2. vyplněná žádost o uznání zkoušky (formulář: "Žádost o uznání předmětů" ) v případě uznání celého předmětu. V případě uznání části předmětu není žádost nutná, student se obrátí na zkoušejícího.

 

Typ zkoušky

Uznává se

Koná se

Základní státní zkouška

JN001 – písemná část

JN001 – ústní část

Všeobecná státní zkouška

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Test DaF na úrovni B2 – C1

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Goethe – Zertifikat B1

JN001 – písemná část

JN001 – ústní část

Goethe – Zertifikat B2

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Goethe – Zertifikat C1

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD)

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Oberstufe Deutsch C1 (zkouška ÖSD)

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)

JN001
JN002 – písemná část

JN002 – ústní část

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)

JN001
JN002 – písemná část

JN002 – ústní část

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) s platností do roku 2018 (od 2012 nahrazen Goethe-Zertifikat C2)

JN001
JN002 – písemná část

JN002 – ústní část

B1 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), B1 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014)

JN001 – písemná část

JN001 – ústní část

B2 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), B2 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014)

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

C1 Zertifikat Deutsch (do konce roku 2013), C1 Zertifikat Deutsch Österreich (od roku 2014)

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Zk na jiné fakultě MU - úroveň B1

JN001 – písemná část

JN001 – ústní část

Zk na jiné fakultě MU - úroveň B2

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

Zk na přírodovědecké fakultě jiné VŠ - úroveň B1

JN001

 

Zk na přírodovědecké fakultě jiné VŠ - úroveň B2

JN001
JN002

 

Zk na přírodovědecké fakultě jiné VŠ - úroveň C1

JN001
JN002

 

VŠ diplom z bakalářského studia oboru NJ

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

VŠ diplom z magisterského studia oboru NJ

JN001 – písemná část
JN002 – písemná část

JN001 – ústní část
JN002 – ústní část

 

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1923 od 29.11.2016