Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Uznávání zkoušek z ruského jazyka

Žádosti o uznání předmětů vyřizuje garant předmětu nejpozději do 3 týdnů od zahájení výuky v semestru, a to po předchozí domluvě mailem.
Potřebné náležitosti:

  1. originál dokladu o složení příslušné zkoušky (bude vrácen)
  2. vyplněná žádost o uznání zkoušky (formulář: "Žádost o uznání předmětů" ) v případě uznání celého předmětu. V případě uznání části předmětu není žádost nutná, student se obrátí na zkoušejícího.

Typ zkoušky

Uznává se

Koná se

Základní státní zkouška

JR001

ústní část (prezentace)

Všeobecná státní zkouška

JR001
JR002

ústní část (prezentace)
ústní část (prezentace)

Zkouška na jiné fakultě MU - úroveň B2

JR001 – písemná část
JR002 – písemná část

JR001 – ústní část
JR002 – ústní část

Vysokoškolský diplom (obor RJ)

JR001
JR002

 

Jazykový certifikát B2                   

JR001 – písemná část
JR002 – písemná část

JR001 – indiv. posouzení
JR002 – indiv. posouzení

Jazykový certifikát C1                   

JR001
JR002

 

TORFL 1 (ТРКИ 1)                     

JR001

 

TORFL 2 (ТРКИ 2)                     

JR002

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1368 od 29.11.2016