Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Uznávání zkoušek ze španělského jazyka

Žádosti o uznání předmětů vyřizuje garant předmětu nejpozději do 3 týdnů od zahájení výuky v semestru, a to po předchozí domluvě mailem.
Potřebné náležitosti:

  1. originál dokladu o složení příslušné zkoušky (bude vrácen)
  2. vyplněná žádost o uznání zkoušky (formulář: "Žádost o uznání předmětů" ) v případě uznání celého předmětu. V případě uznání části předmětu není žádost nutná, student se obrátí na zkoušejícího.

 

Typ zkoušky

Uznává se

Koná se

Španělské bilingvní gymnázium

 

JS001
JS002

 

 

Základní státní zkouška na JŠ

 

JS001 – písemná část

Ústní část

Všeobecná státní zkouška na JŠ

JS001 – písemná část
JS002 – písemná část

Ústní část

Zkouška na jiné fakultě

JS001

Individ. posouzení

Zkouška na jiné fakultě

JS002

Individ. posouzení

DELE B1

JS001

Ústní část

DELE B2

JS001
JS002

 

 

DELE C1

JS001
JS002

 

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1509 od 29.11.2016