Doktorské studium pod dvojím vedením

Přírodovědecká fakulta umožňuje svým studentům odstudovat doktorské studium pod tzv. dvojím vedením. Studium pod dvojím vedením probíhá tak, že doktorand má dva školitele, jednoho na Přírodovědecké fakultě MU a druhého na fakultě v zahraničí. V rámci svého studia tedy student tráví střídavě jeden semestr na jedné škole a druhý na škole zahraniční. Každé studium pod dvojím vedením je podloženo individuální smlouvou sepsanou přímo na konkrétního studenta a jeho konkrétní doktorské studium. Po úspěšném ukončení studia může student získat dva diplomy.
Za posledních pět let takto studovalo a již své studium úspěšně ukončilo 5 studentů fakulty, aktuálně pod dvojím vedením studují čtyři studenti.

Pro více informací a náhled smluv kontaktujte zahraniční oddělení fakulty.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 16608 od 1.8.2011