Doktorské studium

Akreditace

Doba udělení akreditací u jednotlivých oborů

Kód programu / oboru Program / Obor Akreditováno do Předseda OR / OK
1101V studijní program MATEMATIKA   doc. Kolář
1101V005 Algebra, teorie čísel a matematická logika 31. 5. 2020 prof. Rosický
1101V012 Geometrie, topologie a globální analýza 31. 5. 2020 prof. Slovák
1101V014 Matematická analýza 31. 5. 2020 prof. Šimon Hilscher
1101V025 Obecné otázky matematiky 31. 5. 2020 doc. Šimša
1101V027 Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování 31. 5. 2020 doc. Katina
1701V studijní program FYZIKA   prof. von Unge
1702V005 Biofyzika 31. 5. 2020 prof. Mornstein
1701V010 Fyzika kondenzovaných látek 31. 5. 2020 prof. Munzar
1701V011 Fyzika plazmatu 31. 5. 2020 doc. Dvořák
1701V028 Obecné otázky fyziky 31. 5. 2020 prof. Musilová
1701V035 Teoretická fyzika a astrofyzika 31. 5. 2020 prof. Krtička
1701V037 Vlnová a částicová optika 31. 5. 2020 prof. Tyc
1407V studijní program CHEMIE   prof. Pinkas
1403V001 Analytická chemie 31. 5. 2020 prof. Preisler
1401V002 Anorganická chemie 31. 5. 2020 prof. Pinkas
1404V001 Fyzikální chemie 31. 5. 2020 prof. Trnková
2805V003 Chemie životního prostředí 31. 5. 2020 prof. Klánová
1407V007 Materiálová chemie 31. 5. 2020 prof. Sopoušek
1402V001 Organická chemie 31. 5. 2020 prof. Klán
1406V  studijní program BIOCHEMIE   prof. Kučera
1406V002 Biochemie 31. 5. 2020 prof. Kučera
1406V004 Biomolekulární chemie 31. 5. 2020 prof. Koča
1501V024 Genomika a proteomika 31. 12. 2020 prof. Fajkus
1501V  studijní program BIOLOGIE   prof. Bláha
1507V001 Anatomie a fyziologie rostlin 31. 5. 2020 prof. Barták
1512V001 Antropologie 31. 5. 2020 doc. Urbanová
1507V004 Botanika 31. 5. 2020 prof. Chytrý
1603V002 Ekologie 31. 5. 2020 prof. Horsák
1603V004 Ekotoxikologie 31. 5. 2020 prof. Bláha
1511V003 Fyziologie živočichů 31. 5. 2020 doc. Bryja
1501V004 Hydrobiologie 31. 5. 2020 doc. Helešic
1510V001 Mikrobiologie 31. 5. 2020 doc. Sedláček
1515V004 Molekulární a buněčná biologie 31. 5. 2020 prof. Šmarda
1504V004 Obecná a molekulární genetika 31. 5. 2020 doc. Kuglík
1501V009 Parazitologie 31. 5. 2020 doc. Vetešníková Šimková
1502V003 Zoologie 31. 5. 2020 prof. Pekár
1201V studijní program GEOLOGIE   doc. Losos
1201V003 Geologické vědy 31. 5. 2020 doc. Losos
1301V  studijní program GEOGRAFIE   prof. Brázdil
1301V003 Fyzická geografie 31. 5. 2020 prof. Brázdil
1302V007 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země 31. 5. 2020 prof. Konečný
1301V013 Regionální geografie a regionální rozvoj 31. 5. 2020 doc. Věžník
3942V studijní program POKROČILÉ MATERIÁLY A NANOVĚDY   prof. Vrba
3942V004 Pokročilé materiály a nanovědy 31. 7. 2020 prof. Vrba
3942V005 Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie 31. 7. 2020 prof. Vrba
P1532 studijní program VĚDY O ŽIVÉ PŘÍRODĚ   prof. Sklenář
1515V013 Strukturní biologie 7. 10. 2021 prof. Wimmerová
1515V014 Bio-omika 7. 10. 2021 doc. Havliš

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 14764 od 18.10.2011