Doktorské studium

Studijní program Biochemie

Studijní obory

Stručná charakteristika programu

Cílem doktorského studijního programu Biochemie je příprava vědeckých pracovníků s nejvyšším stupněm vzdělání pro tvůrčí práci ve všech odvětvích biochemie. Samostatná profilace programu Biochemie odráží postavení současné biochemie jako svébytného multidisciplinárního oboru na pomezí chemických, biologických a fyzikálních věd. Program je dále členěn na dva obory podle hlavního zaměření na biochemii funkční (obor Biochemie) nebo strukturní (obor Biomolekulární chemie). Smysl tohoto členění je převážně praktický, vyplývající z rozdílnosti metodologických přístupů uplatňování při studiu funkce a struktury živých organismů na molekulární úrovni. Vzhledem k šíři a hloubce záběru biochemie dávají obory možnost hlubší specializace odborné přípravy studentů. Oba obory poskytují prohlubující a rozšiřující teoretické vzdělání a možnost získání praktických dovedností a zkušeností. Personální a technické zabezpečení pracovišť, na nichž budou studenti školeni, umožní získání zkušeností jak v základním teoretickém a experimentálním výzkumu, tak v medicínských, veterinárních, průmyslových, environmentálních a jiných aplikacích.

Oborová rada


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1172706 od 2.8.2011