Doktorské studium

Studijní program Biologie

Studijní obory

Stručná charakteristika programu

Doktorský studijní obor Biologie je souhrnem studijních oborů vyjmenovaných níže. Navazuje na magisterské studium biologických oborů přírodovědeckých fakult, ale může vychovávat i absolventy učitelských kombinací s biologií nebo absolventy jiných vysokých škol, než jsou přírodovědecké fakulty. Podmínkou je biologické zaměření dosavadního studia, tj. studium živých organismů od molekulární, přes buněčnou a orgánovou úroveň po jedince, populace, společenstva a ekosystémy.

Oborová rada


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1174305 od 2.8.2011