Doktorské studium

Studijní program Vědy o živé přírodě

Studijní obory

Stručná charakteristika programu

Doktorský studijní program Věd o živé přírodě je multidisciplinární program zaměřený na studium živých systémů na jeho různých úrovních. Je realizován v rámci spolupráce Masarykovy univerzity, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Program se skládá ze dvou studijních oborů Strukturní biologie a Bio-omika, které svým obsahem navazují na projekt CEITEC. Oba obory nabízí studentům vzdělání mezinárodního charakteru s důrazem na současné kurikulum, inovativní přístup k výuce a snahu přiblížit studentům fungování úspěšných vědeckých projektů. Cílem je poskytnout studentům takové vzdělání a praxi, aby mohli být nezávislými vědci, fungovat ve výzkumných týmech po celém světě a být schopní plánovat a vytvářet vědecké projekty v rámci širokého spektra vědních disciplín věd o živé přírodě. Akreditační materiály programu najdete zde.

Oborová rada


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173814 od 2.8.2011