Doktorské studium

Studijní obor Antropologie

Seznam aktuálních doktorských prací

1.
Školitel: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
2.
Školitel: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
3.
Školitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
4.
Školitel: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
5.
Školitel: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
6.
Školitel: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
7.
Školitel: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
8.
Školitel: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173130 od 2.8.2011