Doktorské studium

Studijní obor Geometrie, topologie a globální analýza

Seznam aktuálních doktorských prací

1.
Školitel: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
2.
Školitel: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
3.
Školitel: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
4.
Školitel: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
5.
Školitel: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
6.
Školitel: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
7.
Školitel: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
8.
Školitel: Bc. Lukáš Vokřínek, PhD.
9.
Školitel: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
10.
Školitel: doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173154 od 2.8.2011