Doktorské studium

Studijní obor Algebra, teorie čísel a matematická logika

Seznam školitelů

 • RNDr. Bohuslav Balcar, DrSc. – MÚ AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1
 • doc. RNDr. Jiří Kaďourek, CSc. - ÚMS PřF MU
 • doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. - ÚMS PřF MU
 • prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. - ÚMS PřF MU
 • doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D., ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Josef Niederle, CSc.- ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Jan Paseka, CSc. - ÚMS PřF MU
 • doc. RNDr. Libor Polák, CSc. - ÚMS PřF MU
 • RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. – MÚ AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1
 • prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.-ÚMS PřF MU
 • doc. Lukáš Vokřínek, PhD. - ÚMS PřF MU

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173126 od 2.8.2011