Doktorské studium

Studijní obor Analytická chemie

Seznam školitelů

 • prof. RNDr. Josef Havel, DrSc., Ústav chemie PřF MU
 • doc. RNDr. Jan Havliš, Ph.D., NCBR, PřF MU
 • prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc., Ústav chemie PřF MU
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., Ústav chemie PřF MU
 • prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc., Ústav chemie PřF MU
 • doc. RNDr. Petr Kubáň, Ph.D., CEITEC MU
 • prof. Mgr. Přemysl Lubal, Ph.D., Ústav chemie PřF MU
 • prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc., Ústav chemie PřF MU
 • prof. RNDr.Libuše Trnková, CSc., Ústav chemie PřF MU
 • prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D., Ústav chemie PřF MU
 • prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., Ústav chemie PřF MU
 • doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr., NCBR, PřF MU
 • doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D., Ústav chemie PřF
 • doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.,Ústav chemie PřF
 • doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.,Ústav chemie PřF

 • Ing. František Foret, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 97, 60200 Brno
 • doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc., Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
 • prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 97, 60200 Brno
 • prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc., UTB Zlín
 • doc. RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D., Ústav chemických léčiv, VFU, Palackého 1/3, 612 42 Brno
 • doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 97, 60200 Brno

  Ad hoc:
 • Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D., Ústav chemie PřF (VR 2.10.13- Mgr. Eliška Krejzová)
 • prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc., AF MENDELU (VR 2.10.13-Mgr. Pavel Klimeš)
 • Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D., Ústav chemie PřF (VR 7.10.15- Mgr. Dvořáková, Mgr. Novosád)
 • Ing. Karel Klepárník, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Veveří 97, 60200 Brno (VR 2.10.13-Mgr. Vladimíra Datinská, VR 7.10.15 - Ing. Ledvina)
 • RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., Ústav analytické chemie AV ČR (VR 2.12.15- P.J. Barwa)
 • Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D., Ústav chemie PřF (VR 5.10. 2011- Mgr. Tereza Warchilová a Mgr. Zbyněk Zvěřina, VR 25.3.2015-Mgr. Tvrdoňová)
 • Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D., Ústav chemie PřF (VR 25.3.2015 - Mgr. Vaňková, VR 5.10.2016 - Mgr. Chrást)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173141 od 2.8.2011