Doktorské studium

Studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin

Seznam školitelů

Obecně:
  • prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. - ÚEB
  • doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. - ÚEB
  • prof. Ing. Miloš Barták, CSc. - ÚEB
  • doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. - ÚEB
  • RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. -Botanický ústav AV ČR, Průhonice
  • doc. RNDr. Ladislav Nedbal, DrSc., Laboratoř fotosyntézy PSI, Drásov 470, 664 24 Drásov.

Ad Hoc:
  • Ing. Jan Červený, Ph.D. - CVGZ AV ČR, Brno (VR 1.10.14 - Očenášová P.); (VR 27.5.15 - Chmelík D.)

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 1173124 od 2.8.2011